West Side Stories ...tales & some truth

En kontakt att fundera på

INFORMATION DU VILL HA  

- en första bedömning

Kontakta oss för en första bedömning av uppdragets omfattning, innehåll och kostnader.Vi åtar oss olika typer av undersökningar och informationsuppdrag 


Vi arbetar på uppdrag med de frågor du som kund vill ha belysta. Vi gör allt från officiella utredningar till diskreta undersökningar.


Inga uppdrag är för små och genom ett nätverk av medarbetare kan vi också åta oss större och mer komplexa uppdrag. 


Tveka inte att ta kontakt via e-post. Om West Side Stories bedömer sig kunna klara uppdraget är den första konsultationen kostnadsfri.


All debitering sker efter avtal och med regelbunden avrapportering med möj-lighet att avbryta uppdraget om resultaten inte svarar mot förväntningarna.

   

West Side Stories har ett kontaktnät av kvalificerade medarbetare med kompetens på en rad olika områden. Alla arbetar under sekretess och företagets  etiska värdegrund hålls ständigt för ögonen i allt arbete.


Som kund kan du känna trygghet i att bli väl och respektfullt bemött där dina önskemål är vårt uppdrag. 

WSS    BIBLIOTEK    KONTAKT    LÄNKAR

Text - © Roger Karlén • Grafisk form - © Helena Larsdotter