West Side Stories ...tales & some truth
250 lärcentra - lokal infrastruktur för kompetensförsörjning (2007)
rapport baserad på nationell enkät på 
uppdrag av Centrum för Flexibelt Lärande CFL
Rapporter_files/250%20larcentra.pdf
Lärcentra 2003 - sammanställning av enkätsvar (2004)
rapport baserad på nationell enkät på 
uppdrag av Glesbygdsverket
Rapporter_files/Larcentra%202003.pdf
Utbildning, tillväxt och hållbar utveckling (2003)
PM på uppdrag av Glesbygdsverket
Rapporter_files/Utbildning%20tillvaxt%20hallbarhet.pdf

WSS    BIBLIOTEK    KONTAKT    LÄNKAR

ÖVRIGT

RAPPORTER

Text - © Roger Karlén • Grafisk form - © Helena Larsdotter